Filters

Search for: [References = "90. Maik W., 2008, Aktualne problemy rozwoju geografii w świetle jedności i tożsamości dyscypliny, \[w\:\] Liszewski S., Łoboda J., Maik W. \(red.\), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 27–38."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information