Filters

Search for: [References = "9. Raszeja E., 2008, Ochrona krajobrazu kulturowego w teorii i praktyce zarządzania przestrzenią, \[w\:\] K. Zimniewicz \(red.\), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 49–67."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information