Filters

Search for: [References = "9. Raport Polska 2011. Gospodarka Społeczeństwo Regiony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. http\:\/\/www.mrr.gov.pl\/rozwoj_regionalny\/Ewaluacja_i_analizy\/Raporty_o_rozwoju\/Raporty_krajowe\/Documents\/Raport_Polska_2011.pdf za OECD Urban Policy Reviews, Poland 2011. OECD Publishing \[11 September 2015\]."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information