Filters

Search for: [References = "9. Maćkiewicz B., 2011, Sprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 2000–2009, \[w\:\] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak \(red.\), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno\-gospodarczego na obszarach wiejskich, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 91–103."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information