Filters

Search for: [References = "9. Lewenstein B., 2006., Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, \[w\:\] J. Kurczewska \(red.\), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information