Filters

Search for: [References = "9. Kobyłecki J., 2006, Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów Wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 15, SGGW, s. 433–441."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information