Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Jokiel P., Kożuchowski K., 1989, Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu, Dokumentacja Geograficzna, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 6, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information