Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Jabłońska L., Gunerka L., Hornowski A., 2016, Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000\-2014, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 3, s. 101\-107."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information