Filters

Search for: [References = "9. Heffner K., 2016, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej, \[w\:\] K. Heffner, B. Klemens \(red.\), Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność. Aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 12–27."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information