Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Gadziński J., 2016, Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców–przykład aglomeracji poznańskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 \(1\), s. 31–42. https\:\/\/doi.org\/10.4467\/2543859XPKG.16.003.6301"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information