Filters

Search for: [References = "9. Falkowski J., 2010, Przekształcenia przyrodnicze, społeczno\-ekonomiczne i przestrzenne regionu kujawsko\-pomorskiego \(1990–2007\), \[w\:\] S. Ciok, P. Migoń \(red.\), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information