Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Dzwonko Z., Loster S., 2001. Wskaźnikowe gatunki roślin starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności \[in\:\] E. Roo\-\-Zielińska, J. Solon \(eds.\), Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 119\-132."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information