Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Dziewoński K., 1990, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce \(1945–1989\). Mechanizmy rozwoju, \[w\:\] K. Dziewoński \(red.\), Koncepcje i metody badawcze w dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne, 154, IGiPZ PAN, s. 264–285."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information