Filters

Search for: [References = "9. Dzierżanowski M., 2013, Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji – wnioski z dobrych praktyk w zakresie polityk klastrowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information