Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Domalewski J., 2002, Zróżnicowanie oświaty na obszarach wiejskich, \[w\:\] D. Waloszek, K. Wąż \(red.\), Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information