Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Degórski, M. \(2002\), Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych \[The spatial variability to the properties of podzolic soils in Central and Northern Europe and the geographical differentiation of pedogenic fac\-tors\]. Prace Geograficzne, 182, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information