Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "9. Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Perdał R., Konecka\-Szydłowska B., 2012, Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagancji gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym i subregionalnym. RAPORT II, WYNIKI PROJEKTU BADAWCZEGO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NN 306 79 19 40\: Rozwój społeczno\-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, Zakład Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno\-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań \(www.owsg.pl\)."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information