Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "86. Wolski J., 2006, Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach, \[w\:\] J. Plit \(red.\), Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 5, s. 117–126."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information