Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "85. Wolski J., 2003, Dawny krajobraz wiejski na przykładzie obszarów opuszczonych przez ludność – problemy metodyczne badań, \[w\:\] M. Śmigielska, J. Słodczyk \(red.\), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Oddział Opolski PTG, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 437–442."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information