Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "84. Żukowski A., 2001. Udział Polaków w formacjach wojskowych i porządkowych w Afryce Południowej na przestrzeni wieków. \[in\:\] A. Judycka, Z. Judycki \(eds.\), Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Toruń\: Oficyna Wydawnicza Kucharski, Instytut Badań Biograficznych, pp. 584‑593."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information