Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "83. Warcholik W., 2002, Rola czynnika antropogenicznego w modelowaniu rzeźby dna doliny Białej Dunajcowej, \[w\:\] Z. Górka, A. Jelonek \(red.\), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 255–261."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information