Filters

Search for: [References = "81. Kwiatkowska E., 1963, Osadnictwo wiejskie ziemi dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII i XIX w. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sec. C \(Geographia et Geologia\), IV\/3, Toruń."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information