Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Nowak M.J., 2015, Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 257\/258, s. 46\-57."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information