Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Klank L., 2008, Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE, \[w\:\] M. Drygas, A. Rosner \(red.\), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR, PAN, Warszawa, s. 43–58."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information