Filters

Search for: [References = "8. Kamińska W., 2014, Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002–2011 w Polityce spójności UE a rozwój obszarów wiejskich, \[w\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(red.\), Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information