Filters

Search for: [References = "8. Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy, \[w\:\] M. Wieruszewska \(red.\), Odnowa wsi – między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa, s. 13–46."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information