Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Jerczyński M., 1973, Zagadnienie specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, \[w\:\] M. Jerczyński, L.F. Chavez, Z. Siemek \(red.\), Studia nad strukturą funkcjonalną miast, Prace Geograficzne IG PAN, 97, s. 9–127."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information