Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Hryniewicz J., 2016, Lokalny rozwój gospodarczy oraz znaczenie środków europejskich, \[w\:\] G. Gorzelak \(red.\), Polska gmina 2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 91–113."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information