Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Duda\-Gromada K., 2009, Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce, Prace Geograficzne, 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 87–95."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information