Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Dacko M., 2009, Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa małopolskiego metodami pośrednimi, Folia Pomeranae Universitatis Technologia e Stetinensis, Oeconomica, 268, 54, s. 25–34."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information