Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Czajka B., 2012. Wpływ wysokości n.p.m. na wrażliwość klimatyczną świerka pospolitego w masywie Babiej Góry. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo\-Leśnej, vol. 1, no. 30, pp. 91\-97."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information