Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Churski P., 2012, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce – wyzwania dla polskiej polityki spójności po 2013 r., \[w\:\] S. Ciok, A. Raczyk \(red.\), Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 27, Wrocław, s. 27–40."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information