Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Bukraba\-Rylska I., 2011, Kapitał społeczny polskiej wsi w świetle badań na programem Leader, \[w\:\] I. Bukraba\-Rylska \(red.\), Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 12–33."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information