Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Brożek S., 1993, Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą \(Alnus incana \(L.\) Moench\), Zeszyty Naukowe AR, Rozprawy Habilitacyjne, 184, Kraków."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information