Filters

Search for: [References = "8. Bański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 \(3\), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko\-Mazurskiego, Olsztyn, s. 5–15."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information