Filters

Search for: [References = "78. Ziółkowski M., Goleń M., 2006, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, \[w\:\] H. Sochacka\-Krysiak \(red.\), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa, s. 27–43."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information