Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "77. Taylor Z., 2000. Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno\-gospodarczej Polski. Prace Geograficzne, 175, Warszawa\-Wrocław\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Continuo."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information