Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "76. Krukowski K., 2003, Bilans strategiczny jako narzędzie oceny potencjału rozwojowego gminy wiejskiej, \[w\:\] A. Klasik \(red.\), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, 208, Warszawa, s. 121–130."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information