Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "74. Sobala\-Gwosdz A., Gwosdz K., 2011. Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów \[in\:\] M. Woźniak \(ed.\), Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, Rzeszów\: Uniwersytet Rzeszowski, pp. 276\-290."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information