Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "74. Rudnicki R., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy UE w rolnictwie polskim, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 113–128."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information