Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "73. Rubinowski Z., 1991, Rudy żelaza na obszarze konecko\-przysuskim, \[w\:\] W. Różański, M. Piątkowska \(red.\), Tradycje przemysłowe ziemi koneckiej, Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach, Zarząd Miejski Naczelnej Organizacji Technicznej w Końskich, Kielce, s. 7–15."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information