Filters

Search for: [References = "72. Kostrowicki J., \(red.\) 1978, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950–1970, Prace Geograficzne, 127, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information