Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "70. Skiba S., Zawilińska L., 1990, Gleby polan pasterskich w Tatrach, \[w\:\] R. Kaźmierczakowa \(red.\), Wypas owiec a zachowanie biocenoz polan reglowych w Tatrach, Studia Naturae, seria A – Wydawnictwa Naukowe, 34, s. 39–49."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information