Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Klincewicz W., 2007, Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek, Biuletyn KPZK PAN, 235, Warszawa, s. 255\-275."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information