Filters

Search for: [References = "7. Kacprzak E., Głębocki B., 2017, Organizacja przestrzenna gruntów w województwie wielkopolskim a możliwości wykorzystania środków UE na jej poprawę na przykładzie wsi Brudzewek, Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 28, s. 105–130."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information