Filters

Search for: [References = "7. Kłodziński M., 1997, Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, \[w\:\] M. Kłodziński, A. Rosner \(red.\), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 41\-67."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information