Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Jędrzejewska, B. and Jędrzejewski, W. \(2009\), Wpływ fragmentacji środowiska na populacje zwierząt, Międzynarodowa konferencja Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce\", Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża\: 21–22 listopada 2008."]

Number of results: 1

Items per page:

Kozieł, Marcin Michalczuk, Wiaczesław Jędrzejewski, Włodzimierz Górny, Marcin

2010
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information