Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "7. Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, \[w\:\] W. Jarczewski \(red.\), Rewitalizacja miast polskich, t. 4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 139–197."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information