Filters

Search for: [References = "7. Hauser P., 1995. Niemcy wobec perspektywy rozstrzygnięć Konferencji Pokojowej w sprawie zachodniej granicy Polski \[in\:\] Cz. Bloch, Z. Zieliński \(eds.\), Powrót Polski na mapę Europy, Lublin\: Wydawnictwa KUL, pp. 117\-146."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information