Filters

Search for: [References = "7. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską – tworzenie grup producenckich, \[in\:\] K. Gutkowska and J. Ozimek \(eds.\), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 96–122. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską – tworzenie grup producenckich, \[in\:\] K. Gutkowska and J. Ozimek \(eds.\), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 96–122."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information